Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Zobraziť košík

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • Tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek zákazníka (výberom prevedenia, farby povrchu, materiálu, povrchu alebo látky prevedenia pri zadávaní objednávky)
  • Tovar vyrobený na mieru (výberom rozmeru pri zadávaní objednávky)

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar späť na adresu: Francouzská 563/72, Praha - Vinohrady, CZ-10100 spolu s daňovým dokladom a kópiou doručenia vystavenou doručovateľom. Tovar je možné vrátiť aj osobne na uvedenej adrese, ak sa nedohovorí adresa doručenia iná.

Po individuálnej dohode môžeme taktiež tovar na vaše náklady vyzdvihnúť.

Tovar je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený a v originálnom obale, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na vaše náklady.