Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Zobraziť košík

Prepravné podmienky

Doručenie vami zakúpeného tovaru zabezpečujeme my, vlastným vozidlom, alebo našé partnerské prepravné spoločnosti. Cena doručenia sa vzťahuje vždy ku konkrétnej objednávke.

Presná čiastka za doručenie vám bude stanovená systémom pri potvrdení objednávky na základe vašej voľby spôsobu doručenia - kalkulácia prepravného vychádza z nižšie uvedenej tabuľky cien.

Zmluvné podmienky a parametre jednotlivých spôsobov doručenia sú vysvetlené v nasledujúcich odsekoch.


V prípade, že cena vašej objednávky prekročí čiastku 2500 EUR, náklady na vami zvolený spôsob doručenia znášame my, čo znamená, že vami vybraný spôsob dopravy máte zadarmo.

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad cien pre jednotlivé spôsoby doručenia podľa hodnoty objednávky.

Náklady na dopravu sa vypočítavajú z pôvodnej ceny výrobku, nie z ceny po zľave. To sa netýka dopravy zdarma, kde čiastku 2500 musia prekročiť produkty už po zľave.

Po úspešnom doručení objednávky vás prosíme, skontrolujte si správnosť dodaného tovaru v čo najkratšej lehote a v prípade nesúhlasu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Internetové objednávky nie je možné po uplynutí 14 dňovej lehoty vrátiť späť.

 

 Názov / Cena objednávky

Do 100 EUR

Do 300 EUR

Do 750 EUR

Do 1500 EUR

Do 2500 EUR

Nad 2500 EUR

 a) Kurierska služba

8

X

X

X

X

X

 b) Doprava (bez vynesenia)

X

15

23

30

50

Zadarmo!

 c) Doprava s vynesením nábytku (za Vašej asistencie)

X

X

30

45

60

15*

*V prípade expedovania tovaru na palete si vyhradzujeme právo na zrušenie služby c) Doprava s vynesením nábytku (za Vašej asistencie), pretože túto službu naše partnerské prepravné spoločnosti neumožňujú. Pokiaľ sa tak stane, dôjde k zmene dopravy na b) Doprava (bez vynesenia), uhradené náklady za zrušenú službu vám budú vrátené.


a) Kurierska služba PPL – bez vynesenia

V prípade voľby dopravy kurierskou službou PPL zaručíme doručenie vašej objednávky prostredníctvom našej partnerskej prepravnej spoločnosti. Dodanie trvá maximálne 48 hodín od vyexpedovania. Pri položkách s dodacou lehotou "ihneď k odberu" dochádza k expedovaniu spravidla nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky do nášho systému. Pri položkách s dodacou lehotou "dostupnosť do 2-6 týždňov" prípadne s inou dodacou lehotou dochádza ku koncovému expedovaniu tovaru až po našom prijatí tovaru od dodávateľa. Tovar sa zasiela primárne na adresu uvedenú v objednávkovom formulári "dodacia / doručovacia adresa", ak nie je dohodnutá dodacia adresa individuálne. Tovar je považovaný za úspešne doručený od momentu jeho zloženia za prvé uzamykateľné dvere domu miesta určenia. Pred vyexpedovaním vašej objednávky vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky a pre dohodnutie presného času vás bude kontaktovať naša partnerská prepravná spoločnosť PPL - spravidla telefonicky alebo formou SMS správy.
Kuriérska služba PPL nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu apod.

 

b) Doprava – bez vynesenia

V prípade voľby dopravy, vám zabezpečíme dovoz vami objednaného tovaru prostredníctvom našej partnerskej prepravnej spoločnosti Toptrans alebo našim vozidlom na miesto dodania maximálne 48 hodín od vyexpedovania. Pri položkách s dodacou lehotou "ihneď k odberu" dochádza k expedovaniu väčšinou nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky do nášho systému. Pri položkách s dodacou lehotou "dostupnosť do 2-6 týždňov" prípadne s inou dodacou lehotou dochádza ku koncovému expedovaniu tovaru až po našom prijatí tovaru od dodávateľa. Tovar sa zasiela primárne na adresu uvedenú v objednávkovom formulári "dodacia / doručovacia adresa", ak nie je dohodnutá dodacia adresa individuálne. Tovar je považovaný za úspešne doručené od momentu jeho zloženia za prvé uzamykateľné dvere domu miesta určenia. Pred vyexpedovaním vašej objednávky vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky a pre dohodnutie presného času vás budeme kontaktovať my alebo naša partnerská prepravná spoločnosť Toptrans - zvyčajne telefonicky alebo formou SMS správy.

Doprava nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu apod.

 


c) Doprava – asistované vynesenie

Volby dopravy s vynesením nábytku za vaší asistence znamená doručení zboží jednou osobou s vynesením za vaší aktivní asistence na vámi určené místo. Určené místo musí být specifikováno v poznámce k objednávce při procesu jejího dokončování – není-li určené místo specifikované v poznámce k objednávce, nemá přepravce povinnost tuto činnost vykonat a doručí objednávku pouze za první uzamykatelné dveře domu místa určení. Specifikací místa doručení se myslí počet pater, přístupnost na dané místo, absence výtahu či jeho rozměry a další faktory ovlivňující průběh asistované vynášky. S touto formou přepravy se taktéž pojí vaše povinnost připravit podmínky pro úspěšné doručení objednávky na vámi určené místo (otevření dveří, odstranění překážek apod). Dopravu s vynesením za vaší asistence zprostředkovává zpravidla naše partnerská přepravní společnost Toptrans nebo přímo my naším vozidlem. Doba dodání činí maximálně 48 hodin od vyexpedování. U položek s dodací lhůtou „ihned k odběru“ dochází k expedování zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky do našeho systému. U položek s dodací lhůtou „dostupnost do 2-6 týdnů“ případně s jinou dodací lhůtou dochází ke koncovému expedování zboží až po našem přijetí zboží od dodavatele. Zboží se zasílá primárně na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři „dodací/doručovací adresa“, není-li domluvena dodací adresa individuálně. Zboží je považováno za úspěšně doručené od momentu jeho složení na vámi určené místo doručení. Před vyexpedováním vaší objednávky vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailové schránky a pro sjednání přesného času vás budeme kontaktovat my nebo naše partnerská přepravní společnost Toptrans – zpravidla telefonicky nebo formou SMS zprávy.
Vodiči a prepravcovia asistujú iba pri doručovaní, kde nepresiahne váha každej jednej položky 25kg na osobu (tzn. Celková váha každej jednej položky nesmie prevýšiť 50kg).
Doprava s vynesením nábytku za vašej asistencie nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu apod.

 

 

Doplnkové služby
Pre kalkuláciu doplnkových služieb ako je napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu alebo kompletnú vynášku objednávky nás prosíme kontaktujte. Kalkulácia doplnkových služieb je individuálna a zavísí od obsahu objednávky a miesta doručenia.
Zvýraznené doplnkové služby vo vyššie uvedenom odseku nie sú súčasťou žiadnej formy dopravy z našich prepravných podmienok.

 

Prepravné podmienky platné od 15.1.2021